Τροφοδοτικά Switching

31%
EDISION PSU 5V/1.0A 2pin EU
Κωδ. Starbit: 60032

EDISION PSU 5V/1.0A 2pin EU

5,80€ 4,00€

Διαθέσιμο εντός 1-3 εργάσιμων
31%
EDISION PSU 5V/1.0A 3pin UK
Κωδ. Starbit: 60099

EDISION PSU 5V/1.0A 3pin UK

6,38€ 4,40€

Διαθέσιμο εντός 1-3 εργάσιμων
31%
EDISION PSU 5V/2.0A 2pin EU
Κωδ. Starbit: 60030

EDISION PSU 5V/2.0A 2pin EU

6,82€ 4,70€

Διαθέσιμο εντός 1-3 εργάσιμων
31%
EDISION PSU 5V/2.0A 3pin UK
Κωδ. Starbit: 60031

EDISION PSU 5V/2.0A 3pin UK

7,25€ 5,00€

Διαθέσιμο εντός 1-3 εργάσιμων
31%
EDISION PSU 12V/1.0A 3pin UK
Κωδ. Starbit: 60072

EDISION PSU 12V/1.0A 3pin UK

7,25€ 5,00€

Διαθέσιμο εντός 1-3 εργάσιμων
31%
EDISION PSU 12V/1.5A 2pin EU
Κωδ. Starbit: 19976

EDISION PSU 12V/1.5A 2pin EU

7,83€ 5,40€

Διαθέσιμο εντός 1-3 εργάσιμων
31%
EDISION PSU 12V/1.0A 2pin EU
Κωδ. Starbit: 60033

EDISION PSU 12V/1.0A 2pin EU

7,83€ 5,40€

Διαθέσιμο εντός 1-3 εργάσιμων
31%
EDISION PSU 12V/2.0A 2pin EU
Κωδ. Starbit: 19886

EDISION PSU 12V/2.0A 2pin EU

8,55€ 5,90€

Διαθέσιμο εντός 1-3 εργάσιμων
31%
EDISION PSU 12V/1.5A 3pin UK
Κωδ. Starbit: 19977

EDISION PSU 12V/1.5A 3pin UK

8,55€ 5,90€

Διαθέσιμο εντός 1-3 εργάσιμων
31%
EDISION PSU 12V/2.0A 3pin UK
Κωδ. Starbit: 19887

EDISION PSU 12V/2.0A 3pin UK

8,99€ 6,20€

Διαθέσιμο εντός 1-3 εργάσιμων
31%
EDISION PSU 12V/2.0A 2pin US
Κωδ. Starbit: 60169

EDISION PSU 12V/2.0A 2pin US

8,99€ 6,20€

Διαθέσιμο εντός 1-3 εργάσιμων
31%
EDISION PSU 12V/1.5A EU/UK universal
Κωδ. Starbit: 19978

EDISION PSU 12V/1.5A EU/UK universal

10,01€ 6,90€

Διαθέσιμο εντός 1-3 εργάσιμων
33%
MINWA MW-3IP25GS Τροφοδοτικό 27W, 3.0/4.5/5.0/6.0/7.5/9.0/12V, 2.25Α
Κωδ. Starbit: 10813

MINWA MW-3IP25GS Τροφοδοτικό 27W, 3.0/4.5/5.0/6.0/7.5/9.0/12V, 2.25Α

16,33€ 10,88€

Διαθέσιμο εντός 1-3 εργάσιμων
33%
MINWA MW-3G15GS Τροφοδοτικό 24W, 9/12/13.5/15V (1.5A), 18/20V (1.2A), 24V (1A)
Κωδ. Starbit: 10814

MINWA MW-3G15GS Τροφοδοτικό 24W, 9/12/13.5/15V (1.5A), 18/20V (1.2A), 24V (1A)

17,29€ 11,52€

Διαθέσιμο εντός 1-3 εργάσιμων